Flower Print

Walimatulurus

Adam & Hawa

Dengan segala hormatnya dan penny kesyukuran menjemput Tuan / Puan suami/isteri serta keluarga 
ke majlis perkahwinan putera ketiga kami